Kuntoarviossa selvitetään rakennuksen tai kiinteistön korjaustarpeet. Kuntoarviossa käydään läpi kaikki rakennuksen rakenteet sekä LVI- ja sähkötekniikka yleisten ohjeistusten mukaisesti. Havaintojen pohjalta tehdään kuntoarvioraportti sekä korjaustoimenpiteiden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS).

Kuntotutkimuksia käytetään korjausprojektien suunnittelun pohjana. Kuntotutkimukset ovat kuntoarvioita ja -selvityksiä tarkempia tutkimuksia, joissa on tarkoitus selvittää tiettyjen rakenteiden kunto ja piilevät vauriot laajemmin. Tutkimuksista saadaan arvokasta tietoa korjaussuunnittelun tueksi.