Kiinteistön omistaja purki vanhan ja huonokuntoisen rakennuksen, ja rakentaa tontille uuden kerrostalon. Purkukohteesta on kartoitettava mm. asbesti, PAH-yhdisteet, raskasmetallit, PCB-yhdisteet sekä öljyhiilivedyt, joita kaikkia voidaan joutua käsittelemään purkuvaiheessa.

Kartoitimme purettavan rakennuksen kaikki rakenteet asbestin ja muiden haitta-aineiden osalta. Rakenne- tai pohjapiirustuksia ei ollut tallessa. Kartoitusta varten tehtiin useita laajempia rakenneavauksia asbestin ja muiden haitta-aineiden paikallistamiseksi. Kartoitusraporttiin saatiin kattavat tiedot tehtyjen rakenneavausten myötä ja purkuvaiheessa kartoittajan ei tarvinnut käydä kohteessa kertaakaan tarkastamassa purettavia rakenteita tai materiaaleja.